logo icona agrofòrum_mini

Document de treball núm. 2: Evolució de sectors estratègics del món agrari català de cara al 2050, des del punt de vista de la incidència dels recursos: aigua, sòl i energia. Conreus de cereals, farratges, industrials, lleguminoses i l’arròs

Propostes fruit del Grup de Treball d’Agrofòrum “Recursos i aprovisionament alimentari” per a l’adaptació i el desenvolupament sostenible del sector a l’horitzó 2050, respecte el subsector de cereals, farratges, industrials, lleguminoses i l’arròs, adreçades a al’administració i al propi sector.

Més informació