Entries by Agroforum

Documentació jornada “Mercats i cadena alimentària vers el futur”

Relació de presentacions i documents exposats en el marc de la jornada “Mercats i cadena alimentària vers el futur”, celebrada el passat 10 de maig de 2016, a l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona). Sr. Mauricio García de Quevedo (FIAB): PPT FIAB – 10 de mayo Sr. Josep Ma Bonmatí (AECOC): PRESENTACIÓN AGROFORUM JMB -10de mayo de 2016 Sr. […]

Conferència: El sector agroalimentari pilar de la nostra economia i del futur com a País

9 de juny de 2016 19.00 a 20.30 hores Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya (Plaça Gal·la Placídia, 32), Barcelona   Benvinguda: Sr. Modest Guinjoan, president de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya.   Presentació: Sr. Francesc Reguant, vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Ponent: Sr. Josep […]

Document de treball núm. 2: Evolució de sectors estratègics del món agrari català de cara al 2050, des del punt de vista de la incidència dels recursos: aigua, sòl i energia. Conreus de cereals, farratges, industrials, lleguminoses i l’arròs

Propostes fruit del Grup de Treball d’Agrofòrum “Recursos i aprovisionament alimentari” per a l’adaptació i el desenvolupament sostenible del sector a l’horitzó 2050, respecte el subsector de cereals, farratges, industrials, lleguminoses i l’arròs, adreçades a al’administració i al propi sector. Més informació

Document de treball núm. 3: Evolució de sectors estratègics del món agrari català de cara al 2050, des del punt de vista de la incidència dels recursos: aigua, sòl i energia. Sector càrnic i lleter

Propostes fruit del Grup de Treball d’Agrofòrum “Recursos i aprovisionament alimentari” per a l’adaptació i el desenvolupament sostenible del sector a l’horitzó 2050, respecte el subsector càrnic i lleter, adreçades a al’administració i al propi sector. Més informació

Observacions a la Comissió d’Agricultura del Parlament, en relació al Projecte de Llei d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya

Opinió de la plataforma d’Agrofòrum sobre el Projecte de Llei d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya, traslladada a través de la compareixença a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del Parlament de Catalunya reunida el 9 de juny de 2015. Veure document