logo icona agrofòrum_mini

Observacions a la Comissió d’Agricultura del Parlament, en relació al Projecte de Llei d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya

Opinió de la plataforma d’Agrofòrum sobre el Projecte de Llei d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya, traslladada a través de la compareixença a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del Parlament de Catalunya reunida el 9 de juny de 2015.

Veure document