CIMG1060

Resum de les Conclusions de la jornada d’Agrofòrum “El paper de l’agricultura al segle XXI”

Abril 2014.

El document recull les intervencions i del debat fets en la jornada “El paper de l’agricultura al segle XXI” d’AGROFÒRUM, a partir de les quals es proposen unes conclusions. L’objectiu de la jornada, celebrada el 10 d’abril de 2014, va ser reflexionar amb visió de futur sobre la manera com l’agricultura pot ser determinant davant d’alguns dels principals reptes del segle XXI, com són la transició energètica, la seguretat alimentària o el canvi climàtic, en tant que l’agricultura és, a la vegada, víctima i solució d’aquests reptes que afronta la humanitat.

Document de conclusions en català

Document de conclusions en castellà